برنامه « آنچه خود داشت » ؛ شبکه جهانی جام جم - تاریخ پخش : 10 اردیبهشت 99

349
11313 - "آنچه خودداشت" چهارشنبه ( 29 آوریل 2020 )؛نظامی گنجوی،سراینده عاشقانه های لیلی و مجنون، خسرو شیرین،موضوع مطالعاتی برنامه می باشد و بر همین اساس از دکتر داریوش کاظمی به عنوان کارشناس دعوت شده است .دیگر بخش های برنامه ، دکلمه اشعار بزرگان ادبیات ایران زمین توسط داود حیدری است. بخش معرفی شاعران معاصر به عبدالجبار کاکایی پرداخته و نوای خوش کوروس سرهنگ زاده را در مطرب عشق می شنویم ، مفاخر ادبی به معرفی امیر خسرو دهلوی پرداخته و استاد خوشنویس شمس الدین مرادی هنر خود را به نمایش خواهند گذاشت.
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel