لورنس عربستان، در زندان ایران / داستان دستگیری و فرار جاسوس

530
محسن ظهوری
محسن ظهوری 29 دنبال‌ کننده

جاسوس بود و مأمور عملیات پنهانی، اما علاقه زیادی به قرار گرفتن جلوی دوربین داشت. توماس ادوارد لورنس معروف به لورنس عربستان، کارگردان بسیاری از وقایع خاورمیانه در صد سال پیش بود. مرد جوانی با قدی کوتاه، چشم های آبی و موهای بور که ژست های زیادی در برابر دوربین های عکاسی گرفته. همین علاقه اش هم او را در ایران به دام انداخت و زندانی زندان قصر تهرانش کرد. داستانی که کمتر شنیده شده است. http://www.asriran.com/fa/news/644843

محسن ظهوری
محسن ظهوری 29 دنبال کننده