مجموعه فیلم های آموزشی آشنایی با زخم فشاری - پانسمان هیدروژل - قسمت 16

542
مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت جامعه معلولین ایران ،انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران ، بنیاد معلولین ایرانیان ،انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان ،انجمن برنا و دانشگاه علمی کاربردی رعد در حال برنامه ریزی برای تولید و انتشار فیلم های آموزشی و کلیپ های آموزشی برای جامعه آسیب نخاعی و خانواده آنان در موضوعات مختلف می باشند. فیلم های کوتاه آموزشی آشنایی با زخم فشاری مجموعه جدیدی است که در حال آماده سازی و انتشار می باشد و هدف از انتشار آن پیشگیری، مراقبت و درمان درست زخم فشاری می باشد . آقای امیر حسین عبدی کارشناس ارشد مراقبت های ویژه پرستاری در خصوص زخم فشاری در این مجموعه از فیلم های آموزشی به عنوان کارشناس زخم مباحث مختلف زخم را مطرح می کنند .نام این فیلم کوتاه آموزشی بکارگیری پانسمان هیدرو ژل درزخم فشاری می باشد که می تواند برای علاقمندان مفید واقع شود.ضمنا بیمه دی به منظور پیشگیری از زخم فشاری و مراقبت صحیح زخم از ساخت مجموعه فیلم های آموزشی زخم فشاری حمایت مالی کرده است.
pixel