ارتوسرجری به روش سرجری فرست: تکنیک نو در ارتوگناتیک سرجری

245

در این فیلم در مورد این تکنیک نو ارتوگناتیک سرجری توضیح داده ایم! تکنیکی که تحولی در ارتودنسی به همراه جراحی فک و صورت ایجاد کرده است! با ما تماس بگیرید: ٠٩١٠١٨٢٠٩٣۶ بیشتر بخوانید: DrGogani.com

pixel