آموزش ساخت بونسای آدنیوم - رازهای ضخیم کردن و فرم دهی آدنیوم

2,517

نحوه ضخیم کردن تنه و ریشه، هرس و برگزدایی برای کوچک شدن برگهاش و سیم بندی و فرم دهی برای تبدیل به درختچه بونسای آدنیوم بعد از برش تنه و ریشه، و زدن قارچ کش به مدت سه روز در جای مناسب آویزونش میکنیم تا محل برش خشک بشه سپس بر روی سطح خاک قرارش بدین تا ریشه شکل بگیرد. در نهایت تمام برگهاش رو جدا میکنیم یا با قیچی کوتاه میکنیم که برگهای جدید کوچکتر شوند و هرس و سیم بندی میکنیم تا به فرم نهایی نزدیک شود البته باید بدونین که تا بونسای شدن هنوز کلی کار داره و زمان نیاز هست

آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی