ماهی تفنگچی خط‌خطی: Caesio varilineata

24

ماهی تفنگچی خط‌خطی (Caesio varilineata)، از ماهیان بومی خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی تا 40 سانتیمتر رشد کرده و پلانکتون‌خوار می‌باشد. ارزش اقتصادی چندانی ندارد، اما در بسیاری نقاط، ازماهیان جوانتر به عنوان طعمه صید ماهی تون استفاده می‌کنند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Caesio-varilineata.html