ریاضی هشتم ، فصل اول :عددهای صحیح وگویا ، درس 2 : ضرب و تقسیم عددهای صحیح

762
در این فیلم ما به قاعده ضرب و تقسیم عددهای صحیح می پردازیم . این آموزش ها به صورت ساده وروان و بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی طراحی شده است . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید : https://faranesh.com/education/18403-riazi8film-amoozeshihashtom
pixel