سخنرانی آدولف هیتلر (فداکاری...)

4,126

ما به هورا کشیدن های وطن پرستانه نیازی نداریم... هدف صرفا هورا کشیدن های ملی گرایانه ظاهری نیست...

filimo
روسی
%86
روسی یک فیلم عاشقانه است که به تراژدی ختم می شود. مردی به نام توماج از زندان فرار می کند و به نزد همسرش می رود. بعد ها متوجه می شود که او مورد تجاوز قرار گرفته است. از گذشته رابطه ی عاشقانه ای بین همسر او و یوسف وجود داشته و برادر یوسف دوست صمیمی توماج است و به نوعی پل ارتباطی بین یوسف و توماج…
pixel