سیستم های حمل و نقل KAMAG جهت صنعت فلز

154

شرایط سخت کار در ذوب فولاد، یک چالش برای کارگران و ماشین آلات به طور یکسان می باشد. سیستم های حمل و نقل KAMAG به طور خاص جهت این کارها توسعه داده شده است.

۳ سال پیش
# tii
# kamag