آموزش اضافه کردن ESXi Host به vCenter - مرکز پشتیبانی 8x5.ir

133
آموزش اضافه کردن ESXi Host به ویسنتر - 8x5، مرکز پشتیبانی از زیرساخت و امنیت شبکه - شماره تماس: 0283301
8x5.ir 9 دنبال کننده
دل - فصل 1 قسمت 38
%80
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 51 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 38
pixel