معرفی توسن

9
ما توسن را با هدف ایجاد یک بستر مستقل و بومی برای ارائه راهکارهای نوین فناوری اطلاعات در زمینه‌هایی مثل بانکداری و دولت الکترونیک تاسیس کرده‌ایم. ما باور داریم که وجود چنین بستری به سرعت گرفتن چرخش مالی و در نتیجه رونق اقتصادی کشور کمک میکند که نتیجه تمام اینها، هدف نهایی ما، یعنی بهبود سطح رفاه مردم کشورمان خواهد بود.
pixel