امیررضا طباطبایی-اولین مدرس زبان بدن در ایران-تحلیل حرکات دیروز ترامپ

468
امیررضا طباطبایی-اولین مدرس زبان بدن و دروغ شناسی در ایران مدرس دوره های مذاکره حرفه ای-زبان بدن-فروش حرفه ای-فن بیان(با روشBLS) و مردم داری - مدرس دوره هایMBA وDBA دانشگاه تهران،ماهان و.. مدرس در:سامسونگ، نوین چرم، پلیس، رایتل،کارگزاری مبین،صنایع دارویی،رادیو اقتصاد، راریو ایران، شبکه بازار و... برگزاری دوره های ١-مذاكره كننده حرفه ای ٢-مهندسی زبان بدن ٣-استراتژیهای فروش ٤-فن بیان 5-مردم داری در سازمانها و شركتها شماره تلفن مدیر برنامه ٠٩٩١٢٠١٣٩١٩
pixel