چگونه زمین کشاورزی با اسکرپیر لیزری تسطیح میشود(دزنوین صنعت)

75
دزنوین صنعت
دزنوین صنعت 4 دنبال‌ کننده

تولید اسکریپر توسط شرکت دزنوین صنعت یکی از مناسبترین طرحهای اسکریپر در دنیا که توان انجام عملیات شخم، جابجایی سریع خاک و تسطیح رابه همزمان یا جداگانه دارد، شده است، استفاده از اسکریپرهای لیزری مناسب، در هر شرایطی برای تسطیح اراضی توصیه میشود مشاوره و اطلاعات بیشتر : 09128096002 و 09128096003