بیان عبارت «خدا یکی و محبت یکی و یار یکی» توسط رهبر انقلاب

5,365

بیان عبارت «خدا یکی و محبت یکی و یار یکی» توسط رهبر انقلاب در هنگام شعرخوانی مرحوم زرویی نصرآباد در ۸۳/۰۸/۰۸

ریحانه
ریحانه 388 دنبال کننده