دلیل عجیب مرد معتاد به مواد مخدر برای سواری گرفتن از زرافه

261
یک مرد قزاقستانی که به دلیل مصرف مواد مخدر، حالت غیر طبیعی داشت، تصور میکرد زرافه‌ای که در باغ وحش حضور دارد، برادرش است و با این تفکر، اقدام به سواری گرفتن از حیوان کرد.
pixel