آموزش معادلات دیفرانسیل درس ۳۳: فاکتور انتگرال مثال ۲

162

مدرس: دکتر علی مس‌فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. درس‌های بیشتر در وبلاگ آموزشی من https://bit.ly/2G1e2NV