پنالتی غیر قابل مهار فیفا 19

2,656

بازیکنان فیفا 19 مشکلات زیادی با زدن پنالتی در این بازی داشته اند. آموزش پنالتی زدن غیر قابل مهار در فیفا 19 را میتوانید در این جا ببینید.