پنل تخصصی "همبستگی و امید اجتماعی"

102
پنل تخصصی "همبستگی و امید اجتماعی" در نشست رونمایی از کتاب "امید اجتماعی؛ چیستی، وضعیت و سبب شناسی" با حضور دکتر حمیدرضا جلایی پور، دکتر رضا امیدی و دکتر محمد مهدی مجاهدی
pixel