2.انیمیشن معماری_مدلسازی(راینو)انیمیشن(مکس)جلوه های موشن(افترافکتز)

89

برای ثبت نام در دوره های مجازی(فقط به صورت مجازی در واتساپ برگزار می شود_فیلم میزاریم دانلود _میکنید سوال میپرسید_یاد میگیرد) .دوره ها ارزان قیمت هستند :) شماره ثبت نام در واتساپ:09218128452 مدرس : کیا تدین

دل - فصل 1 قسمت 1
%92
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 50 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 1