10 سال با وب فارسی - پویا کندری

346

10 سال پیش ورود پویا به حوزه تکنولوژی با نصب ویندوز آغاز شد. شما 10 سال پیش چیکار میکردید؟ تجربه ها و خاطرات خود ا را با #IWMF96 به اشتراک بگذارید.

۱ سال پیش
# وب