مستند ایستگاه پایانی دروغ

712

رسوایی خط عملیاتی آمد نیوز و نیما زم به واسطه کار اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) و شوک سرویس های جاسوسی و ضدانقلاب پس از پخش این مستند!

تهران نیوز
تهران نیوز 74 دنبال کننده