ورود مار به زمین فوتبال در لیگ عربستان

546
ورود یک مار به زمین فوتبال در لیگ عربستان باعث شد تا برای دقایقی بازی متوقف شود.
pixel