سوره فاتحه

783

اولین سورهٔ قرآن این سوره برترین سوره قرآن است این سوره آغازگر قرآن و اولین چیزی است که در نماز خوانده می شود

آرشیو TV
آرشیو TV 16 دنبال کننده