درویش خوانی در تعزیه امام حسین از حمزه کاظمی

8,001

درویش خوانی در تعزیه امام حسین از حمزه کاظمی مکان تهران حسینیه چشمه ایها دهه دوم محرم 96

روسی
%86
کارگردان: امیرحسین ثقفی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
روسی
pixel