کلیپ آغاز امامت امام زمان

4,525

خیلی از شعرهای حافظ درباره امام زمان است ، غزل هایی که در آنها از نگار غایب از نظری سخن می گوید که ویژگی هایش فقط با امام زمان انطباق دارد همان نگار غایب از نظر که فلک رام تازیانه اوست ... من همیشه فکر می کنم امام زمان که بیاید یکی از کسانی که زنده می شود حافظ است که خودش می گوید « که به بوی ات ز لحد رقص کنان برخیزم»

جام جمکران 2.1 هزار دنبال کننده
pixel