صحبت‌های جدید برانکو در مورد کارلوس کیروش بعد از رفتن کیروش!

216
دیدیش؟ 2.5 هزار دنبال‌ کننده

صحبت‌های جدید برانکو در مورد کارلوس کیروش بعد از رفتن کیروش!

دیدیش؟ 2.5 هزار دنبال کننده
pixel