فیلم/ سخنرانی سردار کارگر در مراسم روز ملی راهیان‌نور

9

سخنرانی سردار سرتیپ «بهمن کارگر» رئیس ستاد مرکزی راهیان نور در مراسم روز ملی راهیان‌نور در اردوگاه شهید باکری خرمشهر در ذیل قابل مشاهده است.