برای دیدن این فیلم یک متر به عقب بروید

5,331

خاطره سازان برنامه کودک دهه 60 به تسنیم آمدند؛ فقط قصد مصاحبه نداشتیم و تقدیر از تلاش هایشان بود؛ اما هنوز هم دغدغه دارند و نگرانند.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.9 هزار دنبال کننده