نارتب؛ ابزاری برای فرزندان، راهکاری برای والدین

44

حفظ سلامت بچه‌ها در دنیای مجازی مثل دنیای واقعی اهمیت زیادی دارد. استفاده کنترل نشده از تبلت ممکن است کودک را با خطرات بسیاری مواجه کند. تبلت کودک و نوجوان نارتب با قابلیت مدیریت و کنترل توسط والدین فضایی امن را برای کودک فراهم می‌کند.

نارتب
نارتب 13 دنبال کننده