اوستاد عاشیق شهباز سلیمانی

50

ایفاء: ناخجوانی هاواس ایفاء ائدیر: اوستاد شهباز سلیمانی دیکلمه شعر: اوستاد شهباز سلیمانی و اسماعیل قنبری اوخویان: اوستاد شهباز سلیمانی

۳ روز پیش
#