شریک جرم در ترور سردار سلیمانی

27,034
گزارشات و مدارکی از همکاری عبدالله دوم، پادشاه اردن با آمریکا در ترور سردار شهید قاسم سلیمانی را مشاهده می‌کنید.

u_7423797

1 ماه پیش
ای جانم بقربانه شهادت غریبانه ات سردارم انقدبغض کردم وهردفعه عکستو میبینم گریه امانم را میبرد به امیده نابودشدن ترامپه۲بیشرف

u_7423797

1 ماه پیش
آخ آه آخ آخ انقدرحسرت سردارمونو خوردم فقط گریه چاره سازه برای دله سوختم
pixel