ویروس کرونا در استان وجود دارد

140

دکتر طباطبايي معاون بهداشتی علوم پزشکی کرمان : کرونا در شمال کرمان نداشتیم ویروس کرونا در استان وجود دارد مردم برای دریافت ماسک مراجعه نکنند

pixel