تابوت عهد . تکنولوژی پیشرفته در عصر باستان

373
این ویدیو نگاهی کوتاه دارد به تابوت عهد که توسط موسی ساخته شد. ۲ تا از مهم ترین کارهای این صندوقچه تولید غذا به مدت ۴۰ سال و تماس صوتی با آسمانها و دریافت قوانین بود
حس خوب 413 دنبال کننده
pixel