روز جهانی ریشه کنی فقر

166
166 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

طبق نتایج بدست آمده از سایتهای جهانی برای ریشه کنی #فقر باید ابتدا فردِ فقیر سیر باشد تا قدرت کار کردن و تصمیم گیری داشته باشد. دلیل اینکه #روز_جهانی_غذا و #روز_جهانی_ریشه_کنی_فقر پشت سر هم قرار دارند شاید همین باشد. منبع بخش آماری و علمی: خبرگزاری ایسنا ———————— @nikancharity