داغترین‌ها: #Copa America 2019

گوجه فرنگی، محصولی بااهمیت اقتصادی زیاد

268

این محصول با تولید نزدیک به 50 میلیون تن ،جزو محبوبترین محصولات بشمار می آید که در ایران اهمیت اقتصادی زیادی پیدا کرده است