داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

اوج هیجان با استفاده از واقعیت مجازی در بازی رایانه ای

165

در دنیای مجازی سیر کنید ولی در دنیای واقعی قدم بزنید!!! اوج نشاط و هیجان با استفاده از واقعیت مجازی در بازی های رایانه ای جدید.