نشست علمی «درآمدی بر مقاومت رسانه ای در قرآن»

91
نشست علمی «درآمدی بر مقاومت رسانه ای در قرآن کریم» عصر شنبه، ۵ بهمن ماه 1398 با ارائه حجت الاسلام محمدعلی میرزایی، عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی(ص) العالمیه و با حضور حجت الاسلام یوسفی مقدم، رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و سیدمحمدجواد شوشتری، مدیرعامل ایکنا در این رسانه قرآنی برگزار شد.
pixel