7- سرمایه گذاری در بازار بورس- قسمت دوم | پادکست ایمانی راد

101
در این اپیزود عوامل موثر بر تغییرات شاخص بورس در کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت مورد بحث قرار می گیرد و پیشنهاد می شود که هر چه تخصص و تجربه سرمایه گذار کمتر باشد بهتر است بلند مدت سرمایه گذاری کند و برعکس هر چه این تخصص و تجربه بیشتر باشد ترجیح این است که کوتاه مدت وارد بازار بورس شود.
pixel