دکتر بابک علوی - چارچوبی مفهومی برای پرورش مدیران منابع انسانی

106
استاد برجسته دانشگاه صنعتی شریف ، آقای دکتر بابک علوی در سخنرانی خود به ارائه مدلی برای شایستگیهای مورد نیاز مدیر منابع انسانی می پردازند...
روما 4 دنبال کننده
pixel