کارهایی که هرگز در سفر به تایلند نباید انجام بدیم!

505
قبل از سفر به هر کشور جدیدی بهتر است با فرهنگ و رفتار مردم آنجا بهتر آشنا بشیم شاید رفتارهایی که بنظر ما خیلی معمولی بنظر بیایند در جایی دیگر معنی و مفهوم دیگری داشته باشند. در این ویدیو شما با نباید های سفر به تایلند آشنا میشود تا سفری لذت بخش تر داشته باشید و از مهان نوازی و خونگرمی مردم تایلند لذت ببرید. آژانش مسافرتی کیهان سیر سفر خوبی را برای شما آرزو میکند.
pixel