پیرزنی که فقط روی مردان را نمی بوسد

292
مهناز افشار: افتخار می کنم یکی از پیرزنان کشورم هستم . واکنش مهناز افشار در نشست خبری «ناگهان درخت» به حواشی فاطمه معتمدآریا و روزنامه کیهان: کسانی که با یک نقد می خواهند ریشه ما را بزنند نمی دانند چه خدمتی به ما می کنند

صالح

1 سال پیش
سلام پیرزن
pixel