گفتگوی امام علی و حضرت زهرا تعزیه حضرت زهرا ۹۳ قودجان

2,810
استاد حاج محمد رضایی و سید حسن گلخطمی در تعزیه حضرت زهرا(س) ۱۳۹۳ حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « طنین تعزیه دات کام » www.tanintazyeh.com
pixel