آموزش NAT در سیسکو

778

در این ویدئو آموزشی درباره نحوه پیاده سازی NAT بر روی تجهیزات سیسکو صحبت شده است. مدرس:مهندس علیرضا جوانمردی