آیا آیه ی ( وان یکاد الذین کفروا) برای دفع چشم بد

32,380
32,380 بازدید
اشتراک گذاری
آیا آیه ی ( وان یکاد الذین کفروا) برای دفع چشم بد موثراست؟
pixel