گل دوم لیورپول به چلسی (مانه) در سوپرکاپ روپا

90
گل دوم لیورپول توسط مانه در سوپر کاپ
pixel