برترین گلها و سیوهای هفته دوازدهم لوشامپیونه

204
گلها و سیوهای منتخب هفته 12 لیگ یک فرانسه در فصل 20-2019
کلاکت اسپرت 12.7 هزار دنبال کننده
pixel