موسیقی لری (شیر علی مردان خان)

4,830

#موسیقی_لری از تنوع و پیشینه ای کهن برخوردار است که به دو بخش کلی، موسیقی های آوازی (کلامی) و موسیقی های سازی تقسیم می شود. ● هم اکنون #موسیقی لری در قالب #ترانه به هفت بخش ( غنایی و عاشقانه، حماسه رزمی، سوگواری، فصول، کار، طنز و سرودهای مذهبی) تقسیم می شود.

pixel