کمبود وقت در قبل و سر جلسه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری8

79

کمبود وقت در قبل و سر جلسه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 8 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir