تفاوت الکل سفید با الکل صنعتی و الکل صنعتی میکس شده با وایتکس

1,390

. تفاوت در سوختن الکل سفید، الکل صنعتی و الکل صنعتی میکس شده با #وایتکس . البته من وایتکس اضاف کردم فقط رنگش روشن‌تر شد ولی سفید نشد اما در هر صورت تفاوت در سوختن مشخص هست. الکل صنعتی هم شعله آبی داشت در مرکز ولی ترکیب الکل صنعتی و وایتکس کامل قرمز بود. توی ویدیو مشخص هست.

pixel