جادوی بزرگ فکر کردن!

37
بزرگ فکر کردن و این که چگونه بتوانیم با تفکرات مخرب اطرافمان کنار بیاییم و خودمان بفهمیم که چگونه می‌توانیم این تفکرات را شناسایی کنیم. برای رهبری به این جادو نیاز داریم که در این کتاب به طور کامل درباره‌ی آن صحبت می‌کند. بزرگ فکر کردن به معنی محدود کردن امکانات شما نیست بلکه نشان می‌دهد شما چقدر در دستیابی به اهداف بزرگ و کسب موفقیت توانا هستید.
pixel